• Thanh toán bằng tiền mặt: Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội