Rex

Imou Rex đem lại sự khác biệt trong từng chi tiết

Phát hiện con người | 1080P | Bảo vệ 360° | Tích hợp đèn nháy | Theo dõi thông minh | Chế độ riêng tư | Báo động âm thanh bất thường | Tầm nhìn ban đêm | Đàm thoại 2 chiều | Cloud

Call Now Button